Micro Frontend hangi projeler için mantıklı? Hangileri için mantıksız?

Micro frontend, web uygulamalarını küçük ve bağımsız parçalara bölerek geliştirmeyi sağlayan bir mimari yaklaşımdır. Bu yaklaşım, uygulamanın farklı özelliklerini veya modüllerini farklı ekiplerin veya teknolojilerin yönetmesine olanak tanır. Böylece, uygulamanın bakımı, testi, güncellenmesi ve ölçeklenmesi kolaylaşır.

Micro frontend mimarisinin avantajları şunlardır:

 • Ekipler arasında işbirliği ve bağımlılığı azaltır. Her ekip kendi parçasını bağımsız olarak geliştirebilir ve diğer ekiplerin çalışmasını etkilemeden değişiklik yapabilir. Bu da, ekiplerin kendi hızlarında ve tercihlerine göre çalışmasını sağlar.
 • Teknoloji seçiminde esneklik sağlar. Her ekip kendi parçası için en uygun teknolojiyi seçebilir ve farklı teknolojiler arasında entegrasyon sorunu yaşamaz. Bu da, uygulamanın teknolojiye bağlı kalmamasını ve yeni teknolojileri kolayca deneyebilmesini sağlar.
 • Uygulamanın performansını ve kullanıcı deneyimini artırır. Her parça kendi kaynaklarını kullanır ve gerektiğinde yüklenir. Bu sayede, uygulamanın yüklenme süresi ve bellek kullanımı azalır. Ayrıca, her parça kendi arayüzünü tasarlayabilir ve kullanıcıya uygun bir deneyim sunabilir.
 • Uygulamanın güvenliğini ve kararlılığını iyileştirir. Her parça kendi izolasyonunda çalışır ve hata durumunda diğer parçaları etkilemez. Ayrıca, her parça kendi güvenlik politikalarına sahip olabilir ve saldırılara karşı korunabilir. Bu da, uygulamanın güvenliğini ve kararlılığını artırır.

Micro frontend mimarisinin dezavantajları şunlardır:

 • Mimari karmaşıklığı artırır. Her parçanın kendi altyapısı, arayüzü, veri akışı ve iletişimi olmalıdır. Bu da, mimari tasarım, kod kalitesi, standartlar ve yönetim gibi konularda daha fazla dikkat gerektirir. Örneğin, her parçanın nasıl yükleneceği, nasıl iletişim kuracağı, nasıl veri alacağı veya göndereceği gibi sorulara cevap vermek gerekir.
 • Ekip koordinasyonu zorlaşır. Her ekibin kendi parçasını geliştirmesi, ortak bir vizyon ve hedefe ulaşmak için ekipler arasında iletişim ve uyum gerektirir. Ayrıca, ekipler arasında ortak bir test, dağıtım ve izleme süreci olmalıdır. Örneğin, her parçanın nasıl test edileceği, nasıl dağıtılacağı, nasıl izleneceği gibi sorulara cevap vermek gerekir.
 • Tekrarlanan kod veya işlevsellik olabilir. Farklı ekiplerin farklı teknolojiler kullanması, bazı kod veya işlevselliklerin tekrarlanmasına veya uyumsuzluğuna neden olabilir. Bu da, kod kalitesini düşürebilir ve bakım maliyetini artırabilir. Örneğin, her parçanın aynı veriyi alması veya göndermesi gerekebilir veya farklı teknolojiler arasında dönüştürme yapması gerekebilir.

Micro frontend mimarisinin uygun olduğu projeler şunlardır:

 • Büyük ölçekli ve karmaşık web uygulamaları. Bu tür uygulamalar, farklı özellikler veya modüller içerir ve farklı ekipler tarafından geliştirilir. Microfrontend mimarisi, bu tür uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır ve yönetimini basitleştirir. Örneğin, bir e-ticaret uygulaması, ürün listesi, sepet, ödeme, profil gibi farklı modüllerden oluşabilir ve her modül farklı bir ekip tarafından geliştirilebilir.
 • Hızlı değişen veya deneysel web uygulamaları. Bu tür uygulamalar, yeni teknolojileri veya iş modellerini denemek ister veya sık sık değişiklik yapar. Microfrontend mimarisi, bu tür uygulamaların esneklik ve uyumluluk sağlar ve riskleri azaltır. Örneğin, bir sosyal medya uygulaması, farklı arayüzler veya işlevsellikler sunmak için farklı teknolojileri deneyebilir veya kullanıcı geri bildirimine göre değişiklik yapabilir.
 • Çok platformlu veya çok kanallı web uygulamaları. Bu tür uygulamalar, farklı cihazlar veya platformlar için farklı arayüzler veya işlevsellikler sunar. Microfrontend mimarisi, bu tür uygulamaların tekrarı önler ve tutarlılık sağlar. Örneğin, bir haber uygulaması, masaüstü, mobil, tablet gibi farklı cihazlar için farklı arayüzler sunabilir ve her arayüz farklı bir ekip tarafından geliştirilebilir.

Micro frontend mimarisinin uygun olmadığı projeler şunlardır:

 • Küçük ölçekli veya basit web uygulamaları. Bu tür uygulamalar, az sayıda özellik veya modül içerir ve tek bir ekip tarafından geliştirilir. Microfrontend mimarisi, bu tür uygulamalar için gereksiz bir karmaşıklık ve maliyet getirir. Örneğin, bir kişisel blog uygulaması, tek bir sayfadan veya bileşenden oluşabilir ve tek bir ekip tarafından geliştirilebilir.
 • Sabit veya olgun web uygulamaları. Bu tür uygulamalar, yeni teknoloji veya iş modeli denemek istemez veya nadiren değişiklik yapar. Microfrontend mimarisi, bu tür uygulamalar için fazla bir avantaj sağlamaz. Örneğin, bir hesap makinesi uygulaması, sabit bir işlevselliğe sahiptir ve yeni teknolojiye ihtiyaç duymaz.
 • Tek tip veya standart web uygulamaları. Bu tür uygulamalar, farklı cihazlar veya platformlar için farklı arayüzler veya işlevsellikler sunmaz. Microfrontend mimarisi, bu tür uygulamalar için gerekli değildir. Örneğin, bir anket uygulaması, her cihaz veya platform için aynı arayüzü veya işlevselliği sunabilir ve tek tip bir teknoloji kullanabilir.

Özet

Micro frontend mimarisi, web uygulamalarını parçalara bölen ve farklı ekiplerin bağımsız olarak çalışmasına olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, işbirliğini artırır, teknoloji seçiminde esneklik sağlar ve performansı iyileştirir. Dezavantajları ise karmaşıklık ve koordinasyon zorluğu olabilir. Ölçekli ve karmaşık uygulamalar için uygun olabilir, ancak küçük ölçekli veya basit uygulamalarda gereksiz bir karmaşıklık yaratabilir.

Bir Frontendci

Frontendci.com, sektörde çalışan ve gelecekte bu sektörde çalışmak isteyen tüm frontend geliştiriciler için türkçe html, css ve javascript eğitim, anlatım kaynaklarını derlemek amacıyla kurulmuştur. Türkçe eğitim videoları, anlatımlar, makaleler ve sunumların toplandığı bir mecradır.

Tüm içerikleri göster

Yorum yap

Bir Cevap Yazın